Gledelig nyhet!

Det Danske Brevdueforbund har fått igjennom forslag til SBU (Skandinavisk Brevdueunion) om Nordens Barcelona 2010, som går fra Gøttingen 26.juni 2010. 

Endelig et steg i riktig retning for langdistanse flyvning!!! 
For vår del skulle vi ønske at slippdatoen var noe senere på sommeren, men vi skal nok klare å delta lell. ;)

Etter forslag fra DDB inviterer SBU alle salg i Danmark, Norge og Sverige til Nordens Barcelona.
DdB tilbyr rimelig transport til Tyskland med gebyr på 25 kr til premiepotten.
Det blir sonevis premiering.

Sone 1: Inntil 500 km (Sydlige del av Sverige og Danmark)
Sone 2: 500 - 700 km (Nordlige del av Jylland, Gøteborg og nordre del av syd - Sverige)
Sone 3: Over 700 km.

Det blir premiering etter ny SBU - formel i hver sone.
Man kan kun delta med 4 duer hver, hvorav 2 teller.