Årets første slipp og det gikk som ventet, ikke supert, for vår del. 

Vi har begge jobbet mye i våres og vi har ikke fått lagt ned like mye jobb i duene som det vi har gjort tidligere år. Det som var gledelig på dette slippet er at det vinnes av Julian Lici, og vinnerduen er avkom av to duer han har kjøpt fra oss! Gratulerer Julian! laughing

Vi fikk følgende premier på dette slippet:

Snorre: 17-18

Marianne: 13-16-19-22

Første due kommer til Marianne, den får 13.premie, og det er 14-541u, etter Fighter og Dunderhua, (Lindberg).

Andre due er også til Marianne,den får 16.premie, det er 14-562a, etter 13-441a og 13-815 (Homma)

Tredjedue er til Snorre, den får 17.premie,  det er 14-861a, etter 12-567A og 12-540 (Lindberg)

Fjerde due er også til Snorre, den får 18.premie og er 14-137 etter, Austin Texas og Safira (Lindberg/ Klaas)

Femte due er til Marianne, den får 19. premie, og er 14-574a, etter 12-364a og 12-351u (Lindberg)

Sjette og siste due som blir premiert er også til Marianne, den får 22.premie, og er etter 12-567a og 12-357u (Lindberg)