Her har jeg satt opp en alfabetisk oversikt over forskjellige benevnelser som blir  brukt innenfor brevduesporten. 
Er det noe du savner på oversikten? Legg til en kommentar og jeg legger det inn. :-)

Skrevet av Marianne Walente

A – På resultatlistene står A for hann. Adenovirus, sykdom med stor dødlighet som vanligvis opptrer hos ungduer. Avtrekk, heter det når alle deltagere på slipp tar med tidtakningsuret tilbake til klubben etter slippet og ”trekker av” uret.

B – Brev, nei i brevduesport sender vi ikke brev med duene men konkurrer om hvilken due som er raskest hjem. Det var imidlertid denne type duer som også ble brukt til korrespondanse bla. Under verdens krigene gjennom brevduens evne til og finne hjem, ble 1000 vis av menneskeliv reddet. Bendelorm, Bad, det er viktig at duene får bade regelmessig helst 1 – 2 ganger i uka, spesielt i konkurranse sesongen. Blå, de fleste som ikke driver med duer kaller standard fargen til duene grå men den heter dueblå. Baytril er et bredspektret antibiotikum som brukes for og bekjempe forskjellige bakterielle sykdommer.

– Coccidiose, en av de vanligeste sykdommene hos duer som skyldes encellede dyriske snyltere av gruppen, coccidier, som hører til sporozonene. Tegn på coccidiose kan være diare og generell dårlig kondisjon hos duene. Kan behandles med blant annet Baycox. Cock er det engelske ordet for hanndue. Carrier Pigeon er en engelsk/ amerikansk benevnelse på brevdue.

D – Diare, er ofte tegn på sykdom hos duene, men når duene kommer hjem fra trening eller slipp er det helt vanlig at de har løs avføring.

E – Escherichia coli også kalt E.coli. Man har duene på enkestand, det vil si at hanner og hunner er skilt i hver sin avdeling i slaget. Enkehann, hann som flyr sesongen gjennom uten å treffe hua si annet enn før og etter slipp.Enkehunn, hunn som flyr sesongen gjennom uten og treffe hannen sin annet enn før og etter slipp. Elektronisk tidtakningssystem benyttes for å registrere duene på innsettning, hjemkomst og avtrekk.

F – Fjær, duene er dekket med fjær og er helt avhengig av at disse er i orden for at de skal kunne prestere på topp. Duene bytter hele fjærdrakten en gang i året. Felling, når konkuransesesongen er ferdig og høsten setter inn sier vi at duene går i felling, da raser fjærene av dem og de ser ofte veldig pjuskete ut. Fòr, de forblandingene som forhandles i Norge er stor sett Natural, Versele-laga og Vanrobays som enten blir solgt gjennom gruppa/ klubben eller lokale aktører. Felleskjøpet selger også en forblanding til duer, denne er ikke spesielt godt egnet til brevduer i konkurranse sesongen.

G – Gruppe, heter de regionale foreningene som ligger under NBF, alle klubbene i denne regionen er tilknyttet denne gruppa.  Gruppe 1 – Oslo og Akershus, Gruppe 2 – Tønsberg, Gruppe 3 – Kristiansand, gruppe 4 – Mjøsen, Gruppe 5 og 6 – Bergen, Gruppe 7 – Østfold, Gruppe 8 – Jæren, Gruppe 9 – Haugesund, Gruppe 10 – Trondheim, Gruppe 11 – Drammen, Gruppe 12 – Steinkjær, Gruppe 14 – Stord, Gruppe 15 – Kongsvinger, Gruppe 16 – Skien/ Larvik. Gul knop = Trichomonas. Duene må allid ha tilgang til GritGummiringer ble benyttet på slipp før man fikk det elektoniske tidtakningssytemet, det er fortsatt noen som benytter dette i dag, alle deltagende duer fikk samme farge på gummiringen og ble skrevet inn, når dua kom hjem måtte denne gummiringen tas av dua og legges i egne rom i uret, tiden ble registrert når man vred dette rundt slik at ringen ikke kunne tas opp igjen uten at man brøt plomben på uret. Grand Prix oppnår best bedømte due på utstilling.

H – Homing Pigeon er en engelsk/ amerikansk benevnelse for brevdue.

– Ivomec er en effektiv behandling mot orm, innvollsparasitter og midd. Innsetning, er når alle aktive brevdueholdere samles ved klubblokalet og setter inn duer til slipp. Innerving, heter de fjærene på vingen hvor tuppen vender mot dua.

J – Jordmagnetisme, er det forskere mener at duene orienterer etter for og finne veien hjem.

K – Kråss, er duas ”tenner” som består av småstein og lignende, som knuser korn og lignende før de kommer i magesekken. Kortdistanse kaller man slipp fra 100 km – 300 km. ”Krysseduer” kaller man de duene man har krysset av som tellende duer til de forskjellige NBF mesterkapene hvor man kun får delta med 8 – 6 og 4 duer alt ettersom hvilket mesterskap det gjelder. Kongepokalen ble tidligere delt ut hvert år til Norgesmesteren, i dag går den som vandrepremie og blir delt ut dersom samme person/ team vinner NM tre ganger.

L – Langdistanse kaller man slipp fra 600 km og oppover. Lukt, noen forskere mener at duene orienterer seg hjem ved hjelp av lukt. Loft er det engelske ordet for slag.

M – MPM står for meter per minutt, og er det vi måler hastigheten på slipp med. Million Dollar Race er et One Loft Race som går i Sør Afrika og er det største i sitt slag, første premien er på hele 200.000 dollar. Forskere har funnetmagnetitt i nebbvortene på brevduene som de mener gjør at duene føler de magnetiske feltene i jorda og dermed vet hvilken retning de skal. Mellomdistanse kaller man slipp fra 300 – 600 km.

N – NBF = Norges Brevdueforbund. Notering, dersom ingen av duene dine er blant de 33 % beste på slippet, heter det at du kommer på notering. Når man har duene i par under konkurranse, heter det at man flyr naturlig.

O – Orientering, det er forsket mye på hvordan brevduene orienterer seg hjem, dem er ikke helt enige og har kommet fram til at de orienterte seg hjem ved hjelp av enten lukt, kjennetegn i terrenget, sola og/eller magnetiske krefter. One Loft Race, en arrangør holder slag og tar I mot påmeldte ungduer som temmes, trenes og konkurrerer mot hverandre til dette slaget.  Det koster en viss sum per due man melder på, og det er her man har mulighet til og tjene noen kroner på duene, konkurransen er dog hard og det blir nesten som og spille lotto.

P – Premier, man får egne premier for plasseringer I klubben, gruppa og eventuellt I NBF mesterskapene. Det går for det meste i gavepremier, men også noe pengepremier, det er dog ikke snakk om at man kan tjene penger på denne sporten, kanskje man får dekket forutgiftene hvis man er heldig. I andre land som f.eks Belgia og Nederland er det folk som driver med dette på heltid, der er det flere medlemmer og store pengebeløp og konkurrere om. Pedigree er det engelske ordet for stamtavle/avstamming.

Q –

R – Resultatliser, blir fort etter hvert slipp, alle duene som er blandt de 33 % beste, blir notert blant de premierte duene. Rovfugl er brevduenes største fiende, Vandrefalk, Hønsehauk og spurvehauk er skyld i at svært mange brevduer aldri vender tilbake til sitt slag etter lufting, trening og slipp. I slaget har hvert duepar sin egen redeboksmed redeskålRacing Pigeon er den mest kjente internasjonale betegnelsen for brevdue.

S – Slipp, kaller vi selve konkurransene. Alle duene i vår gruppe kodes inn og settes i plomberte kasser og kjøres til samme oppslippsted. Fra dette stedet er avstanden målt hjem til hvert slag, den dua som flyr flest meter per minutt vinner slippet. Slag, kaller vi ”duehuset” der duene bor. Sputnik, duenes inngang til slaget, her kan man la de gå ut og inn som man vil men det skal gå an og lukke utgangen slik at det bare er mulig for dem ute og komme inn.Sensorplater, er montert i inngangen i sputniken, her registreres den elekroniske ringen eller el-chipen på dua når den kommer hjem fra trening eller slipp. Stamtavler, forteller oss avstammingen på duene. Slagfjær heter de 10 ytterste fjærene på vingen, enden på dem vender alle fra kroppen til dua.

T – Tauris er det elektroniske tidtagningsystemet vi bruker for å registrere duene på slipp. Trichomonas er encellede flagelater som stort sett lever i kråssen på dua, de øker i antall når dua utsettes for stress.  Når man konkurrerer med både enkehanner og enkehunner heter det at man flyr totalt.

U – Unikon er et annet elektronisk tidtagningssystem som brukes i Norge. Utstillinger foregår om vinteren, både gruppe utstilling og landsutstilling. U – på resultatlistene betyr at de er en hunn, i slipp hvor det bare står U – er betyr at det er ungdueslipp.

V – Været, er viktig for oss som driver med brevduer, det er viktig at det er godt vær for duene når det arrangeres slipp og treninger. I Verdens Krigene, ble brevduer benyttet for å frakte viktige beskjeder over fiendens linjer. Brevduene reddet med dette 1000-vis av menneskeliv og flere duer fikk hedersmedaljer i ettertid. Valiant, heter en kjent tegnefilm om brevduer. Veterinærer som er spesialisert innenfor fugl er det ikke mange av men i Oslo har vi 2, en på Avivet og en på Mostue Luthro Dyreklinikk.

W –

X –

Y –

Z –

Æ – Ærespremier blir utdelt av NBF.

Ø – Ølgjær blir ofte brukt blandet med foret fordi det inneholder mye B-vitaminer.

Å – Årsfest, årets “happening” I due – Norge, her samles duefuter fra det Ganske land, det holdes landsutstilling, årsfest, årsmøte og som regel auksjon av toppduer.