The PigeoneersJeg fortsetter min jakt på historier om duer som har oppnådd heltestatus i forskjellige kriger-

Her er en annen

Gimpy, en due i US Army under 2.verdenskrig

Hele artikkelen finner du her

Dette er en annen artikkel jeg har fått tillatelse til å oversette av Al Croseri, www.pigeonsincombat.com.

Han har også laget en lengre spillefilm om helteduer under krigen og som også forteller mye om Col. Poutre.