Det deltok 22 duer på dette slippet, vi fikk følgende premier: 3-7 N 14-922 (bildet fra 2015)

3.pr får N 14-922 en hann etter "Elfpender"og "Super Bee," stamme: Lindberg 

7.pr får N 13-435 en hunn etter "Janssenhannen" og "Tequila Sunrise," stamme: Lindberg 

Tequila Sunrise